T 0031 23 - 30 34 327
F 0031 23 - 52 72 128
M info@vanschieadvocatuur.nl

Spaarndamseweg 82, 2021 CB Haarlem

Klachtenregeling en klachtenopvang

KvK nummer: 64524701
Btw-nummer: 8255.13.248.B.01

Van Schie Advocatuur B.V. kan geen derdengelden ontvangen omdat zij geen Stichting Derdengelden ter beschikking heeft.

  • Ruimtelijke ordening
  • Onteigeningsrecht
  • Bouwrecht
  • Milieurecht
  • Schadevergoedingsrecht

Van Schie Advocatuur is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Mr drs H.J.M. van Schie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Onteigeningsrecht;
- Omgevingsrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Mr drs H.J.M. van Schie is lid van de vereniging voor Bouwrecht en de vereniging voor Onteigeningsrecht.
Waarneming: mr. N.A. Luijten, PHAROS advocaten, 06-20973939